Teleconsultatie

Artsen kunnen elkaar op afstand, via het internet consulteren over bepaalde patiënten. We hebben huisartsen gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor teleconsultatie. Dat wil zeggen: de huisarts doet zelf onderzoek bij een patiënt en stuurt de resultaten naar een medisch specialist ter beoordeling of advies. Aan medisch specialisten vroegen we of zij digitale consultgesprekken met andere zorgverleners binnen en/of buiten de instelling kunnen voeren, waarbij de zorgverleners elkaar kunnen zien via een videoverbinding.

Filteren of zoeken
Zoek